انتصابات جدید خوزستان

خورنا: پس از گذشت مدت‌ها که انتظار می‌رفت تغییرات مدیریتی در خوزستان صورت گیرد، سرانجام این‌کار صبح امروز و در اوج ترافیک خبری رقم خورد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، پس از گذشت مدت‌ها که انتظار می‌رفت تغییرات مدیریتی در استان صورت گیرد، سرانجام این کار کلید خورد. آنهم چه جور… امروز ترافیک خبری تودیع و معارفه مدیران کل…