انتصابات استانداری خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان در احکام جداگانه‌ای چهار مشاور جدید خود به همراه مدیرکل بازرسی استانداری را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسن مقتدایی در حکمی سیدکریم نور را به عنوان مدیرکل جدید بازرسی استانداری خوزستان منصوب کرد. استاندار خوزستان همچنین میرمحمد غراوی را به عنوان مشاور در مدیریت امور شهری و شهرسازی،…