انتشار ویروس «کوروناویروس

خورنا: معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان از احتمال انتشار ویروس «کوروناویروس» به دلیل تردد و ازدحام زوار در مرز شلمچه و انتقال آن به شهروندان خبر داد. عبدالله خوان‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان از احتمال انتشار ویروس «کوروناویروس» به دلیل تردد و ازدحام زوار در مرز شلمچه و انتقال آن به شهروندان خبر داد…