انتخاب

عضو دوره پنجم شواری اسلامی شهر و روستا بندرماهشهر:

خورنا – کامران رییس قنوانی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار خورنا در بندر ماهشهر در رابطه با چگونگی برنامه ریزی شروع بکار اسلامی شهر اظهار کرد: اعضا شورای شهر جدید بندر ماهشهر تا کنون چهار جلسه در رابطه با ایجاد هماهنگی بین اعضا جدید،ارائه دیدگاه ها و نظرات و در راس آن انتخاب شهردار بندر…
خورنا ‘علی نوذرپور’ چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور در هتل پارس اهواز در گفت و گو با ایرنا گفت: تمامی انتخابات در کشور با حضور مردم برگزار می شود و اگر قصد داریم که انتخاباتی موفق داشته باشیم باید اجازه دهیم که تشکل های مختلف آزادانه در انتخابات حضور داشته…