انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اندیمشک

خورنا – سید حسین مرعشی / در پی ۳ جلسه و ۱۲ دور رای گیری نا موفق برای تعیین هیات رییسه شورای شهر و به دنبال آن تشکیل جلسه در فرمانداری و تغییر در ترکیب کاندیداها در این مطلب گذر کوتاهی خواهیم داشت بر آن چه گذشت. در این جلسه که با موضوع تعیین هیات رییسه سال…