انتخاب نمایندگان مجلس به صورت استانی

در صورت تصویب مجلس:

خورنا: “احمد شوهانی” گفت: این طرح که در دستور کار مجلس هشتم بود، اکنون در کمیسیون شوراها در حال بررسی و پیگیری است. او با بیان این که موافق استانی کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی هستم، گفت: تصویب این طرح سبب می شود که نگاه نمایندگان از مسایل خرد به رویکردهای کلان معطوف شود.نماینده ایلام در مجلس…