انتخاب فرماندار هفتکل

خورنا: سید مجید حسینی نژاد گفت: فرماندار آینده ی هفتکل باید با بزرگان و نخبگان بنشیند و با افرادی که اهل مطالعه و صاحب برنامه هستند سرو کار داشته باشد نه اینکه دور خودش پیمانکار جمع کند. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل نیوز ، سید مجید حسینی نژاد از فعالان فرهنگ-سیاسی هفتکل در…