انتخابات مجلس ماهشهر

خورنا – حسین بارافکن از حوزه بندرماهشهر، بندر امام خمینی، امیدیه و هندیجان کاندیدی انتخابات مجلس میشود. به گزارش صفحه ویژه انتخابات مجلس دهم پایگاه خبری خورنا، شنیده ها حاکی از آن است که حسین…