انتخابات شورای شهر باغملک

خورنا: مردم باغملک همگام با ملت قهرمان ایران، امروز به پای صندوق‌های رای رفتند تا یک بار دیگر در تاریخ پرافتخار خود بدرخشند. به گزارش خبرگزاری فارس از باغملک، مردم دیار سرسبز باغملک با حضور گسترده خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار زدند و بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های…