انتخابات شورای شهر اهوازچ

خورنا: با گذشت شش ساعت از آغاز رای‌گیری صفوف رای در سطح شهر اهواز طولانی است، حضور عشایر غیور عرب و لر با لباس محلی جلوه دیگری به حماسه حضور مردم وظیفه‌شناس داده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، شش ساعت از آغاز زمان انتخابات و خلق حماسه سیاسی گذشته است و…