انتخابات شوراهای شهر خوزستان

37
خورنا: با گذشت 11 ساعت از آغاز انتخابات صفوف انتخابات در خوزستان همچنان پر شور است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، مردم جنوب غربی‌ترین نقطه ایران اسلامی امروز شوری دیگر به پا…