انتخابات ریاست جمهوری در ماهشهر

خورنا: ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر فعال شد. به گزارش خورنا از ماهشهر، 3 شب مانده به پایان تبلیغات، ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر فعال شد. ریاست این ستاد را که به عنوان ستاد مرکزی شهرستان ماهشهر فعال شده، قاسم امیری به عهده دارد. قاسم امیری در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان…