انتخابات ریاست جمهوری در ماهشهر

37
خورنا: ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر فعال شد. به گزارش خورنا از ماهشهر، 3 شب مانده به پایان تبلیغات، ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر فعال شد. ریاست این ستاد را که به عنوان…