انتخابات خوزستان

انتخابات خوزستان
خورنا – اسامی و آمار غیررسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان خوزستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است. قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و…
37
خورنا: با گذشت 11 ساعت از آغاز انتخابات صفوف انتخابات در خوزستان همچنان پر شور است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، مردم جنوب غربی‌ترین نقطه ایران اسلامی امروز شوری دیگر به پا…