انتخابات خوزستان

خورنا – اسامی و آمار غیررسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان خوزستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است. قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان…
خورنا: با گذشت 11 ساعت از آغاز انتخابات صفوف انتخابات در خوزستان همچنان پر شور است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، مردم جنوب غربی‌ترین نقطه ایران اسلامی امروز شوری دیگر به پا کرده‌اند و دوشادوش مردم ایران در حماسه‌ای بزرگ شرکت کردند. حماسه‌سازان دیروز دفاع مقدس امروز در سنگری دیگر و…