انتخابات از دیدگاه رهبری

خورنا: حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار رئیس، مسئولان و قضات دستگاه قضایی که در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر 1360 و شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب برگزار شد، با تجلیل از شخصیت برجسته و نورانی آیت الله بهشتی افزودند: در آن جنایت خبیثانه، شخصیتهای برجسته، علمای بزرگ…