انبارهای كالای خطرناك در بندر خرمشهر

خورنا: معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انبارهای مسقف کالاهای خطرناک و عمومی روز پنج شنبه در بندرخرمشهر برگزار شد. ابوطالب گرایلو اظهار کرد: مانور مذکور به منظور ارتقای توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی بندر خرمشهر به هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی…