امیر علیان

خورنا: رئیس دانشگاه پیام نور آبادان از بین المللی شدن این دانشگاه خبر داد. امیر علیان ضمن اشاره به دریافت مجوز های لازم برای تغییر مرکز آبادان به مرکز بین المللی گفت: این دانشگاه یکی از پنج دانشگاه پیام نور کشور است که تغییر آن به عنوان یک مرکز بین المللی توسط سازمان مرکزی پذیرفته شده است. وی…