امیر حسنوند

گزارش اختصصاصی خورنا از مشکلات اولین کاخانه خمیر مایه بخش خصوصی کشور

خورنا – به گزارش خبرگزاری خورنا از دزفول، شرکت خمیر مایه خوزستان در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ فعالیت تولیدی خود را در شهرستان دزفول آغاز و محصول خود با نام تجاری دز مایه روانه بازار مصرف داخلی و خارجی…