امیر آقایی

خورنا: به گزارش ایسنا، آنچه در زیر می‌خوانید متنی است که بازیگر «سرزمین کهن» در راستای فراگیری موج اعتراضات اقوام بختیاری در صفحه‌ی هوادارانش در فیس‌بوک منتشر کرده است. «این تنها می‌تواند از فواید مخصوص فلات ما باشد که چند…