امیری

پتروشیمی اروند

در نشست هیئت تجاری ویتنام با مسئولان پتروشیمی ماهشر مطرح شد

خورنا قاسم امیری شامگاه جمعه در نشست هیئت تجاری ویتنام با مسئولان شهرستان ماهشهر در محل اجتماعات اداره‌کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی…