امید حاجتی

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ، امید حاجتی رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان یادآوری کرد: در زمان استانداری دکتر مقتدائی، بخشنامه‌ای تحت عنوان بخشنامه خرید داخلی کالا و خدمات صادر شده بود که نتایج بسیار خوبی را برای استان در پی داشت.‌ وی افزود: این بخشنامه که دبیری آن بر عهده رئیس سازمان امور اقتصادی و…
خورنا: معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان با تاکید بر بکارگیری ظرفیت های خالی شرکت ها و کارخانجات این استان گفت: تولید کنندگان در استان خوزستان حمایت می شوند.  ˈ امید حاجتی ˈ با اشاره به فعال بودن 50 درصد شرکت های تولیدی و خدماتی بزرگ و کارخانجات خوزستان افزود: بکارگیری این ظرفیت…
خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان سطح رفاه اجتماعي در برخي مناطق استان را بسيار پايين ذکر کرد و از همكاري نامناسب بانك ها در پرداخت تسهيلات از طریق منابع داخلي و صندوق توسعه ملي نیز انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: برای پنجمين بار است…