امید ایرانیان اصلاح طلب

خورنا: نام محمدرضا عارف نامزد اصلاح‌طلبی که به نفع حسن روحانی از انتخابات کناره‌گیری کرد، این روزها برای معاون‌اولی دولت «تدبیر و امید» مطرح است اما خبرهای دیگر حاکی از تشکیل یک حزب فراگیر با عنوان «امید ایرانیان» به دبیرکلی معاون اول اصلاحات است. به نوشته روزنامه شرق «امید ایرانیان» بنیادی است که جعفر توفیقی، محمدرضا عارف…