امید اسکندری

خورنا: رئیس شورای شهر مینوشهر گفت: با توجه به زمان نزدیکی به استقبال از میهمانان نوروزی پارک خطی کنار کانال مینوشهر تا پایان سال افتتاح خواهد شد. امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور ایجاد بسترهای تفریحی جدید برای گردشگران و مهمانان نوروزی که از سراسر کشور به مینوشهر خواهند آمد پروژه احداث پارک…