امکانات زندان اوین

۱۶۸۴۷۵۴
خورنا امکانات و تسهیلات خوبی توسط سازمان زندانها برای زندانیان فراهم شده است. اینجا مسئولان تلاش می کنند تا زندانی باور کند می تواند…