اموزش پرورش

در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان مطرح شد

  استاندار خوزستان گفت: شان و منزلت خوزستان جایگاه فعلی آموزش و پرورش نیست. عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار…