امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره

خورنا: مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد، مجموعه تلویزیونی «دا» در 26 قسمت به تولید می‌رسد. فرید فرخنده کیش با بیان اینکه سریال «دا» پروژه‌ای است که از مدت‌ها پیش با توجه به حساسیت موضوع در دستور کار سازمان سینمایی قرار گرفته است، گفت: نتیجه و حاصل آن فیلمنامه‌ای است که همایون اسعدیان و مهدی…