امور حفاظت محیط زیست و شیلات

خورنا: مشاور استاندار خوزستان در امور حفاظت محیط زیست و شیلات با تاکید بر ارزش اقتصادی تالاب های استان خوزستان، بر لزوم حفاظت از تالاب ها تاکید کرد. دکتر جاسم مرمضی در جلسه شورای اداری استان خوزستان با اشاره به ضرورت حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: شیلات یک ضاخص خوب برای ارزیابی مسایل زیست محیطی است و اگر وضعیت…