امنیت اجتماعی

خورنا: مانور یک هفته‌ای ارتقای امنیت اجتماعی با حضور معاون وزیر کشور در اهواز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مانور ارتقاء امنیت اجتماعی صبح امروز با حضور معاون وزیر کشور در اهواز آغاز شد. این مانور به مدت یک هفته در خوزستان ادامه خواهد داشت. پیش از این نیز مانور مبارزه با مواد مخدر در سراسر استان برگزار شد…