امنيتي انتظامي

خورنا: معاون امنيتي انتظامي استاندار خوزستان گفت: مرزبان بايد سخنگوي مرزنشينان باشد و فرماندهي مرزباني خوزستان بايد در جهت حل مشكلات موجود در مرزها مشاركت مرزنشينان را تقويت كند. سردار علي‌رضا شيخ‌رباط در همايش بزرگ مرزنشينان خوزستان كه امروز، چهارشنبه (17 شهريور) در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: ايران اسلامي داراي اقوام متعددي است. چهار گوشه مرزهاي ايران اسلامي…