امنه محتشمی

فرماندار ماهشهر بیان کرد

خورنا/ درخواست فرماندار محترم شهرستان ماهشهرازدستگاههای اجرایی مبنی بر تلاش برای تدوین یک برنامه راهبردی مناسب منصور قمر در جلسه صبح امروزبا موضوع تدوین برنامه توسعه راهبردی شهرستان با حضور کارشناس برنامه ریزی استان و مسولین شهرستان از دستگاه های اجرایی درخواست کرد به طور جدی جهت تدوین یک برنامه مناسب اهتمام بورزند.   فرماندار شهرستان ماهشهر:برای انجام کارهه به خصوص در…