امشب بنزین گران می شود

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG خبر داد؛

خورنا: رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG از ابلاغ رسمی نرخ رسمی بنزین و حامل های انرژی به جایگاه های سوخت خبر داد. وی افزود: سهمیه خودروهای عمومی که پیش از این واریز شده بود سوخته و با قیمت جدید واریز می شود. همچنین سهمیه 400 تومانی خودروهای شخصی در کارت ها باقی می ماند. رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG از ابلاغ…