امام حمعه بندرعباس

خورنا: امام‌جمعه بندرعباس با تقدیر از خدمات دولت، اظهارکرد: یک نکته وجود دارد و آن هم اینکه در بیان آمارها، تعرض به دولتهای قبل نباید وجود داشته باشد و نباید گفته شود که این دولت چنین کرده و دولت‌های قبلی چنین کاری نکرده‌اند. به گزارش خورنا به نقل از ایسنا، آیت الله غلامعلی نعیم…