امام جعه آغاجاری حجت الاسلام منصور شنان

خورنا: حجت الاسلام منصور شنان گفت: مسئولین آغاجاری ضریب امنیت شهرستان را بیشتر کنند چرا که وجود امنیت باعث برکات، سرمایه گذاری و آرامش اجتماع می گردد. حجت الاسلام منصور شنان در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان سابق و فعلی، اظهار داشت: شهرستانی مثل آغاجاری با این همه ذخایر…