الهه موالی زاده

خورنا: مشاور امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: افزایش توانمندی جامعه نیازمند تغییر نگرش در اقتصاد است. ˈ الهه موالی زاده ˈ در نشست اشتغال و توانمندسازی جامعه در سالن جالسات فرمانداری خرمشهر افزود: بسیاری از روش ها و نگاه ها در راستای اشتغالزایی در نهادهای حمایتی نادرست بوده و باید…
خورنا: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان از نبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب برای خانواده ها به ویژه زنان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات استان خوزستان نام برد. به گزارش خبرنگار مهر، الهه موالی زاده در نخستین سفر خود به آبادان در جلسه بررسی مشکلات و مسائل بانوان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری با بیان اینکه بسیاری…