الهه موالی زاده

37
خورنا: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان از نبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب برای خانواده ها به ویژه زنان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات استان خوزستان نام برد. به گزارش خبرنگار مهر، الهه موالی زاده در نخستین…