الهه موالی زاده ˈ

خورنا: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به نقش مهم بانوان در جامعه گفت: باید از وجود زنان شایسته در حوزه های مدیریتی استان استفاده شود. ˈالهه موالی زاده ˈروزسه شنبه در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار ایرنا افزود: در استان خوزستان زنان توانمند و شایسته زیادی وجود دارد که می توان از…