الهه موالي‌زاده

خورنا: مديركل امور بانوان استانداري خوزستان با حضور در تحريريه ايسنا، به تشريح برخي مسايل و مشكلات حوزه دختران و زنان و ارايه راه‌كارهايي در جهت حل اين مشكلات پرداخت. الهه موالي‌زاده با حضور در تحريريه ايسنا اظهار كرد: بزرگترین سرمایه جامعه ما جوانان هستند و ما بهترین جوانان دنیا را…