المپیاد امدادی دانش آموزی طرح دادرس

خورنا: قنواتی از آغاز اولین المپیاد امدادی دانش آموزی طرح دادرس توسط جمعیت هلال احمر در هندیجان خبرداد. عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان در گفتگو با خورنا در هندیجان اظهار داشت : اولین مرحله المپیاد امدادی دانش آموزی طرح دادرس با همکاری اداره آموزش وپرورش  هندیجان و مربیان امدادی هلال احمر و مدیران ومربیان…