الشرق الاوسط

خورنا: روزنامه الشرق الاوسط امروز نوشته است که عدم شفافیت و تناقض گوئی دکتر نجم الدین کریم درباره وضع تندرستی مام جلال طالبانی موجب افزایش ابهام ها درباره نامبرده شده است . این روزنامه در گزارشی درباره وضع تندرستی وی می گوید که دکتر نجم الدین کریم پزشک معتمد جهت خبررسانی در این زمینه است اما تناقض گوئی وی…