الحاق بروال به اهواز

خورنا: حاشیه های گذشته شورای شهر اهواز به بیست و هشتمین جلسه هم کشیده شد تا این بار نیز صحن علنی شاهد درگیری های لفظی حاضران و اعضای شورا باشد. به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه علنی، سید مهدی آلبوشوکه عضو شورای شهر اهواز، نوبت نطق پیش از دستور خود را به فرمانده…
خورنا: اهالی منطقه علی آباد (بروال) در کنار فرودگاه اهواز سال هاست در حالی روز را به شب و شب را به صبح می رساندند که چه موقع وعده مسئولان برای الحاق این منطقه به شهر اهواز محقق شود تا آنها از ابتدایی ترین امکانات زندگی شهری مثل آسفالت معابر بهره مند شوند. به گزارش…