اقتصاد و دارای خوزستان

خورنا: مدیرکل امور اقتصاد و دارای خوزستان گفت: میزان طرح‌های سرمایه‌گذاری استان در سال جاری 286 طرح به ارزش 11 هزار و 217 میلیارد تومان می‌باشد. مسعود صدری در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری که امروز، 20 شهریورماه در محل استانداری برگزار شد، عنوان‌کرد: 67 طرح در مرحله تفاهم‌نامه و 28 طرح دیگر به مرحله عقد قرارداد رسیده است. وی افزود: به‌طور کلی…