اقتصاد ملی

خورنا: نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: از ظرفیت و توان بازنشستگان می توان برای کمک به اقتصاد ملی بهره گرفت. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: بازنشستگان افرادی متخصص و دارای توانمندی های فنی و ادراکی بالا هستند که می توان از…