اقتصاد ملی

37
خورنا: نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: از ظرفیت و توان بازنشستگان می توان برای کمک به اقتصاد ملی بهره گرفت. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با…