اقتصادی متکی به نفت چیست

خورنا: انجمن علمی مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور خوزستان در همایشی با عنوان “اینجا خوزستانِ بدون نفت” از سخنرانانی دعوت کرد تا به علل مشکلات پیش روی گردشگران بپردازند. در این همایش سخنرانی خود را با عنوان “چالش های گردشگری در اقتصاد متکی نفت” ارائه دادم که متن سخنرانی را تقدیم شما خوانندگان عزیز می کنم.