افكارعمومي

خورنا: سرپرست فرمانداری اهواز گفت: وظيفه اصلي روابط عمومي ها فراهم کردن بستر مناسب جهت ارتباط بيشتر و خدمت به مردم است . اسماعیل ارزاني ضمن تبريك فرارسيدن روز ارتباطات و روابط عمومي اظهار کرد: در اين راستا روابط عمومي ها بايد در همه فعاليت هاي خود هدف خدمت به مردم و تامين نياز مخاطبان دستگاه را لحاظ کنند. وي افزود:…