افشای اسناد شهرداری اهواز

خورنا: معاون شهردار اهواز در رابطه با انتشار اسنادی در بعضی از سایت‌های خبری گفت: این اسناد به صورت کتابچه آماده کرده‌ایم و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد این افراد مطلب جدیدی را کشف نکرده‌اند بلکه هدف آن‌ها به هم ریختن افکار عمومی است. ابراهیم نوشادی در نشست خبری که ظهر امروز در شهرداری اهواز تشکیل شد اظهار کرد:…