افشار پرویزی بابادیˈ

خورنا: جمعی از بختیاریهای خوزستان امروز دوشنبه درحاشیه نمایشگاه صنایع دستی استانهای کشور دراهواز طورمار اعتراض آمیزی نسبت به پخش سریال سرزمین کهن ازشبکه سوم سیما امضا کردند. گزارش خبرنگارایرنا حاکی است با در دست داشتن پلاکاردهاو…