افزایش یارانه کم درآمدها

خورنا: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به احتمال حذف دو دهک بالا از دریافت یارانه نقدی و افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی جامعه از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مجموعه سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد.  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت دیشب با حضور در برنامه…