افزایش قیمت مالچ

خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: با افزایش قیمت مالچ، پروژه بیابان‌زدایی ۲۰۰ هزار هکتاری در استان به ۶۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد. عزیز ارشم اظهار کرد: پروژه بیابان زدایی 200 هزار هکتار از بیابان‌های خوزستان برای کاهش پدیده گرد و غبار در سفر دوم هیئت دولت در سال 87 با اعتبار 487 میلیارد تومان به تصویب…