افزایش فشار اقتصادی، آمار جرائم را بالا می برد

خورنا : رئیس دادگستری اندیمشک در نشست شورای اداری شهرستان گفت: امنیت زاییده دو موضوع است یکی اقتصاد و دیگری فرهنگ و پرونده های موجود در دادگستری نیز نشاندهنده وجود مشکل اقتصادی و یا فقر فرهنگی مجرمان است. قاضی غیاثوند افزود: اگر اقتصاد را بهبود نبخشیم و بیکاری را رفع نکنیم وضعیت کماکان به همین صورت خواهد بود بنابراین باید…