افزایش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند

خورنا: مشاور ارشد رئیس جمهوری و دبیرشورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: گسترش محدوده منطقه آزاد اروند تا آبادان و خرمشهرموجب معافیت مالیاتی کارکنان این مناطق از عوارض گمرکی می شود. اکبرترکان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از منطقفه آزاد اروند و دیدار با مدیران این منطقه اظهار کرد:…