افزایش سرطان در خوزستان

خورنا: بحران آلودگی هوا در بیش از یک دهه گذشته در خوزستان، افزایش 500 درصدی آمار ابتلا به سرطان را سبب شده و این در حالیست که راهکار حل معضل آلودگی هوا همچنان در ابهام است. به گزارش خبرنگار مهر، تا چندی پیش هیچکدام از مدیران زیر بار این سخن نمی رفت که…