افتتاح 11 میلیارد تومان پروژ

خورنا: شهردار آبادان از افتتاح 11 میلیارد تومان پروژه به‌مناسبت هفته دولت در این شهر خبر داد. محمودرضا شیرازی اظهار کرد: هر ساله به‌مناسبت هفته دولت این شهرداری پروژه‌های مطلوبی را در دستور کار قرار می‌دهد. وی افزود: امسال نیز با برنامه ‌ریزی‌های انجام شده افتتاح 11 میلیارد تومان پروژه را به همین مناسبت خواهیم داشت. شهردار آبادان با تبریک هفته دولت…